Welkom op de internetsite van de stichting

Dorpsraad Aagtekerke

 

wpb10dc4b7_0f.jpg

wpd58f9c56_0f.jpg

 

Laatste nieuws:

 

●De taak van secretaris is overgenomen door Annemiek Dekker. (zie bestuur)

 

● Denkt u over verduurzamen van uw woning en wilt u een onafhankelijk advies? Zie hoofdstuk Duurzaamheid.

 

●  Verandering buslijn 53 van Connexxion!!        Klik hier om de flyer te bekijken en te          zien wat de veranderingen zijn.

 

Wanneer zaken niet goed gaan in het

dorp of je hebt een goed idee: wend je tot

de Dorpsraad. We gaan ermee aan de

slag en doen ons best om er iets

moois/goeds van te maken.  

U kunt ook de gemeente zelf waarschuwen via de app: “Mijn Gemeente”.

       

  info@dorpsraadaagtekerke.nl  

 

 

 

wpa8bb561e.png

wpa8bb561e.png