Welkom op de internetsite van de stichting

Dorpsraad Aagtekerke

 

wpb10dc4b7_0f.jpg

wpd58f9c56_0f.jpg

 

Laatste nieuws:

 

•    Het afgelopen jaar is men bij de gemeente druk bezig geweest met het opstellen van een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).  Inmiddels heeft het college de concept rapportage goedgekeurd voor inspraak. Het GVVP ligt tot 20 januari 2017 ter inzage. Tot deze tijd kunt u uw reacties toesturen naar gvvp@veere.nl.

    Klik op GVVP en  infographic van de variantenstudie voor de verkeerscirculatie Walcheren voor meer informatie.

 

  • Er heeft een verandering plaats gevonden binnen het bestuur. De functie van secretaris is van Sary van Duin overgegaan naar Lenie Bosschaart. Sary heeft nu  de functie van algemeen lid.

 

  • Op advies van de Dorpsraad is het fietspad verbeterd op de hoek van Roosjesweg/Bouwluststraat

 

  • Op aandringen van de Dorpsraad  is het Bergwegje veiliger gemaakt. In de bochten liggen nu doorgroeistenen. De rest wordt in een later stadium aangepakt.

 

  • Wanneer zaken niet goed gaan in het dorp of je hebt een goed idee: wend je tot de Dorpsraad. We gaan ermee aan de slag en doen ons best om er iets moois/goeds van te maken.  

        

  info@dorpsraadaagtekerke.nl  

wpa8bb561e.png

wpa8bb561e.png